background

شرکت نگهداشت کاران سهامی خاص

خبر‌هــا و رویدادها

افزایش سرمایه 3 برابری نگهداشت‌کاران تصویب شد
۱۶ دی ۱۳۹۹
افزایش سرمایه 3 برابری نگهداشت‌کاران تصویب شد
ادامه مطلب
گواهینامه‌های ایزو شرکت نگهداشت کاران تمدید شد
۲ دی ۱۳۹۹
گواهینامه‌های ایزو شرکت نگهداشت کاران تمدید شد
ادامه مطلب