محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا:

در ۵ ماه گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان به ارزش روز سرمایه گذاری های شستا افزوده شده است

۲۵آبان۱۳۹۸ صنعت و پتروشیمی

مطالب مرتبط