با حکم علی علامه راد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ، رضا کامیابی مسک به عنوان سرپرست شرکت تکین کو منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی امروز دوشنبه 1398/07/22 طی مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشمی ، رضا کامیابی مسک به عنوان سرپرست شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو منصوب و از زحمات آقای محمدعلی جبرئیلی مدیرعامل سابق این شرکت تقدیر به عمل آمد.