ارزش بازار پرتفوی بورسی «تاپیکو» در مسیر صعودی

۱۰مهر۱۳۹۸ صنعت و پتروشیمی
Image

ارزش بازارشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) بر اساس گزارش فعالیت سه ماهه منتهی به شهریور 98 این شرکت که در سامانه کدال منتشر شده است، بیش از 4600 میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی تاپیکو، بر اساس اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای 3 ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 که در سامانه کدال منتشر شده است این شرکت، سود هر سهم خود را به میزان 16 ریال اعلام کرد.

بر اساس گزارش منتشر شده تاپیکو سود عملیاتی شرکت را یک هزار و 507 میلیارد ریال، سود خالص را یک هزار و 311 میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را 5 هزار و691 میلیارد ریال اعلام کرد.

در ادامه، این شرکت در صورت خلاصه سرمایه گذاری های خود طی دوره مورد گزارش از رشد 187 هزار و 749 میلیارد و 748 میلیون ریالی پرتفوی بورسی خود نیز خبر داد.

شایان ذکر است، در این پرتفوی بهای تمام شده با افزایش 3 هزار و 537 میلیارد ریالی به مبلغ 74 هزار و 293 میلیارد ریال رسید.

همچنین ارزش بازار این شرکت با افزایش 46 هزار و 240 میلیارد ریالی به مبلغ 262 هزار و 43 میلیارد ریال بالغ شد. کل مبلغ سهام واگذار شده این شرکت در مدت مورد گزارش بهای یک هزار و 578 میلیارد و 211 میلیون ریال به ثبت رسیده که سود این واگذاری یک هزار و 471 میلیارد و 672 میلیون ریال است.

مطالب مرتبط