صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ های تابعه شستا منتشر شد

۲۶شهریور۱۳۹۸ صنعت و پتروشیمی
Image
در راستای ارتقای شفافیت و عملکرد هلدینگ ها و شرکت های شستا صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ های تابعه شستا منتشر شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره هلدینگ های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ در سایت شستا منتشر شد.
بر اساس این گزارش، صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت های وابسته به هر یک از هلدینگ های شستا، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نیز در سایت شستا به آدرس www.ssic.ir منتشر شد.

مطالب مرتبط