موفقیت تکین کو دردریافت گواهینامه صلاحیت "سمتا"

۰۱تیر۱۳۹۸ اخبار و رویدادهای شرکت

                شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو گواهینامه صلاحیت "سمتا" را از سازمان صنایع دفاع دریافت کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ، ارزیابی صلاحیت ارائه خدمات به صنایع نظامی کشور با حضور ارزیابان سازمان صنایع دفاع،مهندس محمد علی جبرئیلی مدیر عامل و مدیران شرکت تکین کو برگزار شد.

مهندس برازنده مدیر طرح و برنامه و کنترل پروژه اظهار داشت : حضور در بازارهای مختلف به عنوان یکی از اهداف استراتژیک شرکت تکین کو همواره جزء اولویت های این شرکت بوده است.

وی در ادامه گفت : به منظور کسب تاییدیه صلاحیت ارائه خدمات به صنایع نظامی کشور، بررسی های لازم در مورد جنبه های فنی و غیر فنی شرکت توسط ارزیابان محترم سازمان صنایع دفاع صورت گرفت و در نهایت با تایید ، این شرکت در لیست تامین کنندگان دارای صلاحیت همکاری با صنایع نظامی قرار گرفت.

برازنده ضمن ابراز خرسندی از کسب این موفقیت اشاره کرد:  گواهینامه مربوطه (سمتا) به مدت سه سال تمدید گردید.

شرکت تکین کو به عنوان شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد.

                                                                        روابط عمومی و اموربین المللpiic

مطالب مرتبط