رکورد تولید محصول میانی SBA شرکت شیمی تکس آریا از ابتدای راه اندازی تا کنون شکسته شد

شرکت شیمی تکس آریا با ثبت تولید بیش از ۲۳۴ هزار کیلوگرم در اردیبهشت ماه سال ۹۸، بالاترین میزان تولید محصول میانی ۲-بوتانول SBA را از ابتدای راه اندازی این مجتمع در سال ۱۳۹۲ به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، دستیابی به این مقدار تولید که معادل با پیشرفت ۱۹۱ درصدی نسبت به برنامه تولید ماهانه در سال جاری می باشد حاصل تلاشهای شبانه روزی پرسنل در کلیه واحدها، علی الخصوص پرسنل شاغل در بخش تولید، فنی، تعمیر و نگهداری، HSE، علیرغم محدودیت ها و توقفات ناخواسته در تولید بوده است .

شرکت شیمی تکس آریا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد،گفتنی است، محصول میانی ۲- بوتانول SBA به عنوان ماده اولیه تولید محصول MEK(محصول اصلی) در شرکت شیمی تکس آریا تحت فرآیند بسیار پیچیده در واحدهای Acid و SBA تولید می گردد.

                                                               روابط عمومی و اموربین المللpiic