کمک انسان دوستانه 4/8میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به هموطنان سیل زده

۲۵اردیبهشت۱۳۹۸ اخبار و رویدادهای شرکت
Image

کمک انسان دوستانه 4/8میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به هموطنان  سیل زده

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ، هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شرکتهای زیرمجموعه آن در راستای مسئولیت های اجتماعی و به منظور کمک به معیشت معلولین و مددجویان آسیب دیده از سیل تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مبلغ 3/8 میلیارد ریال به صورت کمک های نقدی به حساب مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی واریز کرد.

 در همین راستا گروه شرکت تولیدی گازلوله از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با ارسال لوله های آب رسانی به ارزش هزار و چهارصد میلیون ریالی به مناطق سیل زده در این امر انسان دوستانه مشارکت نمود.کارکنان پرتلاش شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شرکتهای زیرمجموعه پیش از این هم بصورت مستقیم ، کمکهای نقدی و غیر نقدی به هموطنان آسیب دیده از سیل ارسال کرده اند.

                                                                                                       روابط عمومی و اموربین المللpiic

مطالب مرتبط