مدیریت و کارکنان شرکت piic و شرکتهای زیرمجموعه همگام با سایر شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با اهدای یک روز حقوق و مزایای خود در امر خداپسندانه کمک به هموطنان سیل زده مشارکت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ، در راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت از هموطنان سیل زده، حقوق یک روز از مدیران ، رؤساء و پرسنل این هلدینگ جمعا به مبلغ1,700,000,000 ریال به هموطنان مناطق سیل زده از طریق واریز به حساب سازمان هلال احمر کشور صرف بازسازی مناطق سیل زده خواهد شد .

در همین راستا اقلام و کمک های غیر نقدی مربوط به شرکت کربن ایران به ارزش 1,500,000,000 ریال و شرکت گازلوله به ارزش 600,000,000 ریال ، تامین و به ستاد بحران منطقه ویژه ماهشهر به منظور توزیع در مناطق سیل زده و آسیب دیده ارسال گردید. کربن ایران و شرکت گازلوله زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشند.

                                                                                                           روابط عمومی و اموربین المللpiic