چهاردهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت سلسله آب حیات کرمان با موضوع «بررسی اعاده اعتبار تاجر ورشکسته» برگزار شد.

۰۴اسفند۱۳۹۷ اخبار و رویدادهای شرکت

چهاردهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت سلسله آب حیات کرمان با موضوع «بررسی اعاده اعتبار تاجر ورشکسته» برگزار شد.

در این جلسه که با مشارکت مدیران، مشاوران و کارشناسان حقوقی گروه PIIC با موضوع « بررسی اعاده اعتبار تاجر ورشکسته» به میزبانی شرکت سلسله آب حیات کرمان با حضور کامران کلانتری «مدیرعامل شرکت سلسله آب حیات کرمان» و احمد پنجه پور «مدیر امور حقوقی گروه گاز لوله» برگزار گردید، اعاده اعتبار تاجر ورشکسته و مباحث مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت و به مقایسه و تحلیل مواد قانونی مرتبط با آن در «قانون تجارت مصوب 1311»، «لایحه اصلاح قانون تجارت» و «لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» نیز پرداخته شد.

در ادامه «حسن خدابخشی پالندی» مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت PIIC نیز در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته و انواع اعاده اعتبار( حقی قانونی) و اهمیت این مباحث سخنانی را بیان نمود.

ضمناً مدیران  وکارشناسان حقوقی ضمن تبادل نظر راجع به قوانین فوق الذکر، تجربیات و دانش خود را نیز در موارد مشابه به اشتراک گذاشتند.

 

                                                                                                       روابط عمومی و اموربین المللpiic


مطالب مرتبط