سیزدهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت دوده صنعتی پارس با موضوع «بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک برگزار شد.

۲۹دی۱۳۹۷ اخبار و رویدادهای شرکت

سیزدهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت دوده صنعتی پارس با موضوع «بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13» برگزار شد.

در این جلسه که با مشارکت مدیران، مشاوران و کارشناسان حقوقی گروه PIIC با موضوع « بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397/08/13» به میزبانی شرکت دوده صنعتی پارس با حضور علیرضا نبئی  «سرپرست  شرکت دوده صنعتی پارس»  برگزار گردید، قانون جدید صدور چک همراه با اصلاحات آن  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن مقایسه با قانون سابق به معایب و مزایای قانون جدید  نیز پرداخته شد.

در ادامه «حسن خدابخشی پالندی» مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت PIIC نیز در خصوص تاریخچه قانون صدور چک،اصلاحات صورت گرفته و معایب و مزایای قانون جدید صدور چک سخنانی را بیان کرد.

ضمناً مدیران  وکارشناسان حقوقی ضمن تبادل نظر راجع به قانون جدید صدور چک ، تجربیات و دانش خود را نیز در موارد مشابه به اشتراک گذاشتند.

 

                                                               روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی


مطالب مرتبط