دوازدهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی( تکین کو) با موضوع «بررسی مشکلات حقوقی شرکت تکین کو» برگزار شد.

۱۵دی۱۳۹۷ اخبار و رویدادهای شرکت

دوازدهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی( تکین کو) با موضوع «بررسی مشکلات حقوقی شرکت تکین کو» برگزار شد.

در این جلسه که با مشارکت مدیران، مشاوران و کارشناسان حقوقی گروه PIIC با موضوع « بررسی موضوعات حقوقی شرکت تکین کو به عنوان یک شرکت بازرسی » با حضور آقای دکتر محمد علی ضمیری  « مشاور محترم حقوقی شرکت تکین کو» به میزبانی بازرسی فنی و کنترل خوردگی( تکین کو) برگزار گردید، پرونده های حقوقی شرکت تکین کو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن آسیب شناسی علل ایجاد پرونده ها، نسبت به ارائه راهکار های پیشگیرانه نیز پرداخته شد.

در ادامه «حسن خدابخشی پالندی» مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت PIIC ضمن تأکید مؤکد بر آسیب شناسی و شناسایی علل ایجاد پرونده ها ی حقوقی شرکت های تابعه، بر ضرورت ارائه راهکار های لازم جهت پیشگیری از وقوع موارد مشابه تاکید نمودند.

ضمناً مدیران حقوقی وکارشناسان ضمن تبادل نظر راجع به مسائل و مشکلات حقوقی شرکت ها، تجربیات و دانش خود را نیز به اشتراک گذاشتند.

 

                                                                   روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی


مطالب مرتبط