واحد آموزش شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برگزار کرد.

۱۰دی۱۳۹۷ اخبار و رویدادهای شرکت

اجرای 18 دوره آموزشی تخصصی و کاربردی برای شرکت های زیرمجموعه....

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به نقل از واحد آموزش، نخستین دوره از مجموعه دوره های تنظیم شده بر مبنای نیازسنجی که از همکاران به عمل آمده است با عنوان "موضوعات مالی برای مدیران غیرمالی و اصول بازاریابی به مدت هر دوره 8 ساعت در دو هفته متوالی برگزار گردید.

در این دوره های آموزشی که هر هفته در روزهای سه شنبه برگزار می شود، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و کلیه شرکت های زیرمجموعه حضور داشتند.

لازم به ذکر است هدف از این دوره ها، تسلط بر مباحث و موضوعاتیست که در حیطه مدیران غیرمالی اما مرتبط با مسائل مالی است و همچنین فرآیند شناخت بازار، نحوه پایگاه سازی در بازار از طریق معرفی درست محصولات و خدمات تولید شده مطرح گردید.  

در پایان این مجموعه دوره ها برای شرکت کنندگان، گواهینامه پایان دوره معتبر اعطا می شود.

                                                                                                      روابط عمومی و اموربین المللpiic

مطالب مرتبط