یازدهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت مهندسی و نصب فیرمکو با موضوع «آشنایی با قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» برگزار شد.

۲۱آبان۱۳۹۷ اخبار و رویدادهای شرکت

یازدهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت مهندسی و نصب فیرمکو با موضوع «آشنایی با قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» برگزار شد.

در این جلسه که با مشارکت مدیران، مشاوران و کارشناسان حقوقی گروه PIIC با موضوع « آشنایی با قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی » با حضور سید شهرام موسوی شاهرودی  «مدیر محترم حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» به میزبانی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو برگزار گردید، موارد مختلفی از جمله: تعاریف مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، بررسی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بررسی قوانین اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی،معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین در خصوص قوانین و مقررات واردات و صادرات و امور گمرکی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تبادل نظر شد.

در ادامه «حسن خدابخشی پالندی» مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت PIIC در رابطه با اهمیت آشنایی با قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ضرورت نظارت مدیریت های حقوقی در اجرای قوانین در قراردادهای پیمانکاری و انطباق آن با الزامات قانون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تأکید کردند و افزودند ضروری است جهت بررسی عمیق تر نسبت به این مهم کارگروهی تحت عنوان «بررسی فرصت های قوانین و مقررات» تحت دبیری آقای دهقان ( مدیر محترم حقوقی شرکت مهندسی و نصب فیرمکو) تشکیل گردد.

در این جلسات مدیران حقوقی وکارشناسان ضمن تبادل نظر راجع به مسائل و مشکلات حقوقی شرکت ها، تجربیات و دانش خود را نیز به اشتراک گذاشتند.

 

                                                                 روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

مطالب مرتبط