به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. این شرکت ها زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
در میان این شرکت ها اسامی اعضای هیئت مدیره شرکت هایی مانند مدیریت توسعه انرژی تامین، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، شرکت رایتل، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین وجود دارد.
همچنین اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، اعضای هیئت مدیره هلدینگ های تحت پوشش این صندوق، شرکت های تابعه هلدینگ آتیه صبا، شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد، شرکت های تابعه هلدینگ تراز پی ریز، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری – انرژی، شرکت های تحت پوشش گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی – مالی و هلدینگ بانک بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری نیز در پایگاه اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://www.mcls.gov.ir/fa/list اعلام شده است.