همایش تخصصی " آشنایی با الزامات استاندارد ملی آسانسور" با همکاری شرکت تکین کو برگزار شد:

۱۴آبان۱۳۹۷ اخبار و رویدادهای شرکت
همایش تخصصی

همایش تخصصی " آشنایی با الزامات استاندارد ملی آسانسور" با همکاری شرکت تکین کو برگزار شد:

 

همایش تخصصی « آشنایی با الزامات استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره ۱-۶۳۰۳ » توسط اداره کل استاندارد استان هرمزگان با همکاری شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی تکین کو، این همایش در راستای اجرای مصوبات کمیته آموزش شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و به منظور ارتقاء سطح علمی کارشناسان دستگاه های اجرایی ، توسط اداره کل استاندارد هرمزگان برگزار شد. همایش آشنایی با الزامات استاندارد ملی آسانسور های برقی به شماره ۱-۶۳۰۳ با همکاری شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو به مدت دو روز در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از کارشناسان حوزه های مرتبط  اعم از دفتر فنی استانداری ، شهرداری ها ، بازرسان شرکت های بازرسی آسانسور ، نصابان و نمایندگان انجمن تخصصی آسانسور ، نمایندگان دستگاه های اجرایی و کارکنان اداره کل استاندارد هرمزگان برگزار گردید.

 

                                                         روابط عمومی شرکت تکین کو

 


مطالب مرتبط