دهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروهPIIC در شرکت نگهداشت کاران با موضوع "تجزیه و تحلیل صورتهای مالی" برگزار شد.

۰۳مهر۱۳۹۷ اخبار و رویدادهای شرکت

دهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروهPIIC در شرکت نگهداشت کاران با موضوع "تجزیه و تحلیل صورتهای مالی" برگزار شد.

در این جلسه که با مشارکت مدیران،مشاوران و کارشناسان حقوقی گروه PIIC با موضوع "تجزیه و تحلیل صورتهای مالی" با حضور داوود زاهدی"حسابرس موسسه حسابرسی فاطر" به میزبانی شرکت نگهداشت کاران برگزار گردید،موارد مختلفی از جمله:ضرورت تجزیه و تحلیل صورت های مالی،مفاهیم اساسی،مفروضات و اصول حسابداری و گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه همچنین درباره میثاق ها یا اصول محدود کننده،اهداف گزارشگری مالی و انواع صورتهای مالی شامل:«ترازنامه»،«صورت حساب سود و زیان»،«صورت سود و زیان جامع»،«صورت جریان وجه نقد» و «یادداشت های توضیحی» همراه صورت های مالی تبادل نظر شد.

در ادامه حسن خدابخشی پالندی مدیر امورحقوقی و قراردادهای شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در رابطه با اهمیت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و ضرورت نظارت مدیریت های حقوقی در نحوه تنظیم صورت های مالی و انطباق آن با الزامات قانون تجارت و قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید موکد نمود.

در این جلسات مدیران حقوقی و کارشناسان ضمن تبادل نظر راجع به مسائل و مشکلات حقوقی شرکت ها،تجربیات و دانش خود را به اشتراک می گذارند.

                                                                                               روابط عمومی و اموربین المللPIIC


مطالب مرتبط