نهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت صنایع لاستیکی سهند با موضوع «تجزیه و تحلیل صورت های مالی» برگزار شد.

۱۲شهریور۱۳۹۷ اخبار و رویدادهای شرکت
نهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت صنایع لاستیکی سهند با موضوع «تجزیه و تحلیل صورت های مالی» برگزار شد.

نهمین جلسه دوره ای مدیریت های حقوقی گروه PIIC در شرکت صنایع لاستیکی سهند با موضوع «تجزیه و تحلیل صورت های مالی» برگزار شد.

در این جلسه که با مشارکت مدیران، مشاوران و کارشناسان حقوقی گروه PIIC با موضوع «تجزیه و تحلیل صورتهای مالی» با حضور داوود زاهدی حسابرس موسسه حسابرسی فاطر در شرکت سهند برگزار گردید موارد مختلفی از جمله: ضرورت تجزیه و تحلیل صورت های مالی ، مفاهیم اساسی، مفروضات و اصول حسابداری و گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین در باره میثاق ها یا اصول محدود کننده، اهداف گزارشگری مالی و انواع صورت های مالی شامل: ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجه نقد و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی تبادل نظر شد.

ارتباط بین صورت های مالی وتجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل افقی، تجزیه وتحلیل عمودی و تجزیه و تحلیل هم مقیاس از دیگر موارد مطرح در جلسه دوره ای مدیران حقوقی گروه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بود.

در این جلسات مدیران حقوقی وکارشناسان ضمن تبادل نظر راجع به مسائل و مشکلات حقوقی شرکت ها، تجربیات و دانش خود را به جهت حل فصل مشکلات حقوقی شرکتها به اشتراک می گذارند.

 

                                                                                              روابط عمومی و اموربین الملل piic


مطالب مرتبط