به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، این بازدید در روز یکشنبه 15 آبان ماه سال جاری، با حضور همکاران مرکز نوآوری، متخصصان فنی، مالی و کسب و کار و با هدف تبادل نظر و بررسی پیشنهاد دهندگان طرح های ایجاد ارزش افزوده از باطله های (اسلج) شرکت لطیف در شهر اصفهان صورت پذیرفت .

در این بازدید، نسبت به گلوگاه های فنی، مالی و اقتصادی طرح های پیشنهادی تبادل نظر شد و شرایط پذیرش طرح برتر برای پیشنهاد دهندگان طرح ها تبیین شد که از مهمترین این شروط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • طرح پیشنهادی پیچیدگی چندانی نداشته باشد و با ماهیت طرح آشنایی کاملی وجود داشته باشد. 
  • در دسترس بودن منابع
  • در دسترس بودن ماشین آلات کلیدی پروژه و ساخت داخل
  • داشتن تیم فنی مجرب
  • در اختیار داشتن بازار مناسب
  • ایجاد محصول دانش بنیان و نوآورانه
  • ایجاد ارزش افزوده بیشتر

در پایان این بازدیدها مقرر شد موارد زیر توسط مرکز نوآوری انجام شود:

  • تهیه مدل همکاری و مشارکت
  • تهیه FS پس از تایید و تفاهم در مورد مدل همکاری
  • تهیه پیش نویس قرارداد برای مدل همکاری به روش BOT و شرایط آن