به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، این شرکت در ۶ ماهه نخست سال جاری، محصولات خود را معادل ۱۶/۹۶۲/۶۶۶ میلیون ریال را به فروش رسانده که نسبت به بودجه ۶ ماهه ۱۰۶درصد محقق شده است؛ همچنین سود خالص شرکت نسبت به بودجه ۶ ماهه نیز ۲۱۰ درصد افزایش داشته است.
هم افزایی دو سایت شرکت، بالا بردن بهره وری، اصلاح روشهای فروش، اصلاح سیاست خرید خوراک و مدیریت جریان نقدینگی با انعقاد قراردادهای فروش از یک سو و افزایش نرخ فروش محصولات از سوی دیگر از عمده دلایل دستیابی به این رکورد درآمدی می باشد.
مقداردرآمد بدست آمده پتروشیمی شیمی بافت در شش ماهه نخست سال ماحصل برنامه‌ریزی و آینده‌نگری گروه مدیریتی و تلاشهای شبانه روزی پرسنل شرکت در این مدت می باشد که امروز به ثمر نشسته است.
پروژه ها و برنامه های اقدام پتروشیمی شیمی بافت در کوتاه مدت بهینه سازی فرآیند ، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بوده و همچنین ساخت مخزن کروی و تغلیظ اسیدسولفوریک سایت۲ از برنامه های میان مدت و نیز تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات جدید از پروژه های بلند مدت شرکت می باشد که با جدیت در حال پیگیری و انجام می باشد.

شایان ذکر است، شرکت پتروشیمی  شیمی بافت جزء شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی است.