به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، روز دوشنبه 18 مهرماه سال جاری، دادفر مدیر اجرایی مرکز نوآوری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، افشین فر مسئول تحلیل کسب و کار مرکز نوآوری، علوی قائم مقام شبکه تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نجار زادگان از مدیران شبکه تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سایت شماره دو پتروشیمی شیمی بافت بازدید کردند.

 طی این بازدید که با استقبال و همراهی ارجمندی مدیر کارخانه سایت دو شیمی بافت و  ایرمی مدیر برنامه ریزی تولید این شرکت انجام شد، مهمانان از سایت بازدید بعمل آورده و ضمن استماع توضیحات مدیران مربوطه در جریان روند تولید این شرکت قرار گرفتند.

در ابتدای این جلسه  ایرمی درخصوص فرایندها، محصول و چالش های موجود در سایت مطالبی را بیان نمود و دادفر ضمن معرفی مرکز نوآوری ابراز امیدواری کردند چالش های فناورانه پیش رو با همکاری مشترک با شرکت های دانش بنیان-فناور مرتفع شود. در پایان این بازدید، ارجمندی درخصوص فعالیت های انجام شده در تعامل با شرکت های دانش بنیان-فناور توسط پتروشیمی شیمی بافت گزارش کاملی ارائه نمود.

 همچنین مقرر شد فرم های درخواست پروپوزال (RFP) تدقیق شده ای در خصوص موارد ذیل توسط مرکز نوآوری و با همکاری شبکه تبادل فناوری و پتروشیمی شیمی بافت تهیه شود تا در ادامه پس از اولویت بندی آنها اقدامات لازم درخصوص هرکدام از درخواست ها صورت پذیرد:

- مواد مصرفی پر مصرف

- بهبود فرایندهای راکتورهای سربی

- تهیه امکانسنجی فنی و اقتصادی تولید MEK با استفاده از کاتالیست های جامد

- تغلیظ اسید سولفوریک (مبتنی بر روش های کوتاه مدت و بلند مدت)

- امکانسنجی فنی و اقتصادی تولید رافینیت 3