به گزارش روابط  عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، اطلاعیه این شرکت جهت اطلاع سهامداران به شرح ذیل می باشد:

 

به نام خدا

به اطلاع سهام داران محترم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) میرساند، با توجه به تبصره 2 ماده 22 اساسنامه شرکت، دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1401/02/31 به شرح ذیل میباشد :

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی برای سالی منتهی به 1401/02/31
  2.  بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت وضعیت مالی (تراز نامه) و حساب سود و زیان و صورت جربان وجوه نقد سال مالی منتهی به 1401/02/31
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/02/31
  4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  5. انتخاب اعضای هیئت مدیره
  6. سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

 

 هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام )

تاریخ برگزاری مجمع فوق الذکر متعاقبا به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.