روز هشتم دی، روزی که به نام صنعت پتروشیمی نامگذاری و مزین شده است  را به تمامی تلاشگران و مجاهدان این حوزه تبریک می گویم. مطمئناً تلاش های این بزرگواران در تمامی ادوار و فراز و نشیب ها در خاطره ملت بزرگ ایران محو نخواهد شد و از خداوند متعال توفیق و تعالی روزافزون صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران و تمامی فعالان این صنعت معظم را خواستارم.