به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی عبدالرضا حبیبی، عضو هیات مدیره و معاون کسب و کار شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در این جلسه ضمن تشکر از زحمات سرپرست پیشین  و با اشاره به سوابق طولانی فیرمکو در حوزه خدمات فنی و مهندسی،  ابراز امیدواری کرد با انتصاب حسین عزیزنژاد آن شرکت همچنان در مسیر پیشرفت و ارائه خدمات ممتاز به صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی حرکت نماید.