به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ خود در بورس و خارج از بورس را برابر با ۴،۰۶۹ میلیارد ریال گزارش کرده که عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها با ۲،۴۴۶ میلیارد ریال در بخش پذیرفته‌شده در بورس بوده و مابقی آن نیز هم در بخش خارج از بورس با ۱،۶۲۲ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

بیشترین ارزش بازار سرمایه‌گذاری "وپترو" در مهرماه متعلق به بخش «محصولات شیمیایی» با ۱۳،۲۵۸ میلیارد ریال بوده و پس‌ازآن نیز بخش «لاستیک و پلاستیک» با ۳،۵۷۰ میلیون بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داد.

عمده‌ترین بهای تمام‌شده در بخش «تجارت عمده‌فروشی به‌جز وسایل نقلیه موتور» با ۱،۲۵۰ میلیارد ریال اعلام‌شده و لازم به ذکر است که وپترو در مهرماه نزدیک به ۱۳ درصد افزایش ارزش بازار را نسبت به دوره مشابه سال گذشته به همراه داشت.

در بخش صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی "وپترو" بیشترین بهای تمام‌شده متعلق به «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین» با ۱،۲۲۵ میلیارد ریال بوده که ارزش بازار آن برابر با ۱،۲۲۵ میلیارد ریال شناسایی‌شده، همچنین بیشترین ارزش بازار این بخش به «کربن ایران» با ۱۱،۷۶۲ میلیارد ریال اختصاص‌یافته که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.

"وپترو" با سرمایه ثبت‌شده ۱,۸۲۰ میلیارد ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده درآمدی بالغ‌بر ۲۳,۰۲۱ میلیون ریال درآمد داشته، شرکت در انتهای مهرماه چندین شرکت بهای تمام‌شده بالغ‌بر ۲,۴۴۷ میلیارد ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۸۸۳ درصدی به مبلغ ۲۴,۰۶۳ میلیارد ریال رسیده است.