به گزارش روابط عمومی تاسیکو، برای اولین بار و با همت مدیریت روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و حمایت جناب آقای دکتر رضوانی فر مدیرعامل شستا، سند جامع راهبردی اطلاع رسانی و روابط عمومی به هلدینگها و کلیه شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ابلاغ شد. این سند که حاصل  ساعتها کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق بود در سه فصل کلی تدوین گردیده که تمامی نکات و زوایای حرفه ارتباطات و روابط عمومی از تعاریف اولیه تا ساختار روابط عمومی ها در شرکتها و نقش و جایگاه و شرح وظایف آنها را در شرکتهای تحت پوشش شستا شامل می گردد.