به گزارش  شستا رسانه در جلسه مجمع عمومی شستا که صبح امروز برگزار شد، پس از گزارش تفصیلی دکتر رضوانی فر، همچنین ارائه گزارش حسابرس و پاسخ به پرسش های سهامداران، مجمع وارد دستور جلسه شد و صورت های مالی شستا به تصویب مجمع عمومی رسید .

همچنین بر اساس تصمیم مجمع، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شستا انتخاب شد . روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شستا برگزیده شد .

مجمع عمومی شستا تصویب کرد : 120 تومان سود به ازای هر سهم پرداخت شود . مجموعا 9 هزار و 600 میلیارد تومان، معادل 99 درصد از سود قابل تقسیم ، میان سهامداران توزیع می شود .

مجمع عمومی شستا تصویب کرد : حق حضور اعضای هیأت مدیره به ازای هر جلسه در ماه به صورت ناخالص 3 میلیون و 250 هزار تومان و برای اعضای کمیته حسابرسی به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به صورت خالص 2 میلیون و 600 هزار تومان باشد .

بر اساس مصوبه مجمع عمومی، هیچ پاداشی برای اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته نشد .

 

این خبر تکمیل می‌شود