به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بررسی صورت ‌های مالی شرکت هامون کیش، از افزایش ۳۴۳درصدی درآمد عملیاتی، ۳۵۷ درصدی سود عملیاتی و ۳۸۴ درصدی سود خالص این شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حکایت می کند.
 
شایان ذکر است در پایان این جلسه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی انتخاب شد.