مجمع عمومی شرکت نگهداشت‌کاران منتهی به ۳۱/ ۱۲/ ۹۸ امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه با حضور اکثر سهامداران  و به ریاست علی علامه‌راد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی تشکیل شد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی علی علامه راد در این مجمع ضمن قابل قبول خواندن عملکرد شرکت نگهداشت‌کاران بر لزوم برنامه ریزی برای حضور این شرکت در بورس تاکید کرد. 
 
شایان ذکر است بررسی صورت‌های مالی شرکت نگهداشت‌کاران  از افزایش ۴۹ درصدی سود عملیاتی و رشد ۲۲ درصدی سود خالص حکایت می کند.
 
همچنین در این نشست روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی این شرکت برگزیده شد.