از کلیه سهامداران محترم تقاضا می شود جهت دریافت برگ سهم به دفاتر پیشخوان دولت (طرف قرارداد با سازمان بورس و اوراق بهادار) مراجعه نموده و پس از انجام مراحل احراز هویت و تکمیل ثبت نام در سامانه سجام نسبت به دریافت برگ سهم خود اقدام نمایند.

امور سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی