با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته مجامع عمومی عادی سالانه شرکت‌های تابعه شستا کاملا منظم و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

شرکت‌های تابعه شستا مجامع خود را با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و تلاش برای حفظ سلامت سهامداران‌شان برگزار می‌کنند.

برگزار کنندگان مجامع، این مراسم را به طور زنده و آنلاین نیز بر اساس دستورالعمل‌های موجود برگزار می‌کنند.
گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالیانه با هدف رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و همچنین تصویب میزان سود نقدی تقسیمی بین سهام‌داران تشکیل می‌شود. این مجمع با حضور حداقل بیش از نیمی از سهام‌داران شرکت رسمیت پیدا می‌کند و تنها یک بار در سال برگزار می‌شود. طبق قانون تجارت ایران شرکت‌های سهامی موظف هستند که مجمع عمومی عادی سالیانه خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی‌شان برگزار کنند.