امروز شنبه  سی ام فروردین ماه مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه صنعت شیمیایی منتهی به سال مالی آذر ماه ۹۸  در سالن اجتماعات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی  با حضور اکثر سهامداران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه ‌گذاری صنایع پتروشیمی در ابتدای این جلسه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۹۹/۸/۳۰ توسط نماینده حسابرس قانونی شرکت قرائت شد .
 گزارش هیات مدیره ، تصویب صورتهای مالی ، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  و ... عمده دستورات جلسه این مجمع بود.
شایان ذکر است با تصویب مجمع  کل سود قابل تصویب میان سهامداران تقسیم شد.