رئیس هیات‌مدیره شستا گفت: اصلاح ساختار اساسی از سوی مدیرعامل شستا در این شرکت سرمایه‌گذاری انجام شده است. اکبر ترکان با اشاره به اقدامات انجام شده در شستا تاکید کرد: امروز خوشحالم اعلام کنم درحال‌حاضر ما فقط ۷ شرکت زیان‌ده داریم و با کاهش شرکت‌های زیان‌ده، از فهرست قدیمی شرکت‌های زیان‌ده شستا خبری نیست.

وی ادامه داد: اصلاح ساختاری که به همت مدیرعامل شستا انجام شده یک اصلاح ساختار اساسی است. بر این اساس با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و اصلاح ساختار شرکت‌های زیان‌ده بسیاری از این شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج شدند. همچنین برخی شرکت‌ها ادغام و چند شرکت منحل شدند. به گزارش شستا رسانه، ترکان تاکید کرد: بخش دیگری از اصلاحاتی که مدیرعامل شستا انجام داده مربوط به دفع هزینه‌های زائد است. در این رابطه دفاتر مرکزی بیش از ۴۰شرکت در تهران و شهرهای بزرگ تعطیل شده و این دفاتر به محل کارخانه منتقل شدند. چراکه امروز با وسایل ارتباطی جدید نیاز نیست همه کارخانه‌ها در تهران دفتری داشته باشند زیرا موجب هزینه اضافه خواهد شد.  وی خاطرنشان کرد: اقدام مثبت دیگر مدیرعامل شستا این است که از تاسیس شرکت‌های جدید پرهیز شده و طرح‌های توسعه‌ای درون بنگاه‌های موجود انجام می‌شود.