مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی امروز شنبه چهارم اسفندماه 98 در سالن تلاش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مجمع عمومی فوق العاده این شرکت با حضور نمایندگان شرکت سرمایه گذاری نفت ، گاز و پتروشیمی (تاپیکو) با 50.95 درصد و سازمان تامین اجتماعی با 16.72 درصد ، به عنوان سهامداران عمده و سایر سهامداران در سالن تلاش برگزار شد.

در این مجمع فوق العاده اساسنامه شرکت مطابق با استانداردهای مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح و به اتفاق آراء تصویب شد.