در راستای نظام مدیریتی در روزهای پنج شنبه 26/6/94 و جمعه 27/6/94 جلسه و بازدید کلی از کارخانه شیمیایی فرآورد قشم مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به همراهی مدیر عامل و مدیران شرکت وشرکت مدپا برگزار گردید.
در ابتدا از کلیه قسمت های کارخانه بازدید به عمل آمده و در مورد رعایت نظام مدیریتی ایزو، نکات لازم یاد آور شد.
سپس جلسه مشترک توجیهی با حضور شرکت مذکور و مدیران داخلی شرکت برگزار و در موارد اجرایی شده سیستم مدیریتی – تعیین تیم فنی و کارشناسی-تعیین تیم تخصصی برای همراهی تیم اعزامی از کشور آلمان و شرکت ویندمولرهوچر برای مدرن سازی ماشین آلات شرکت- مشخص شدن جایگاه ها و مسئولیت ها، ارتقاء سیستم کنترل و کیفیت واجرایی نمودن تولید محصولات جدید، مطالب مورد نیاز ارائه که قرار شد در تاریخ های مشخص اجرایی گردد.