با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده در راستای نو سازی و مدرن سازی در تمامی بخش های کارخانه با حضور متخصصین مجرب برق در این بخش مشکلات عمده بررسی و در حال بروز رسانی می باشیم که با امید به خداوند متعال با ظرفیت کامل در 6 ماه دوم به امر تولید بدون کوچکترین مشکلات دست پیدا کنیم.