به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ، مدیرعامل دوده صنعتی پارس عملکرد شرکت را در 9 ماهه سال 1396 و مقایسه آن با دوره منتهی به سال 1395 مثبت ارزیابی کرد.

 مهندس نادری افزود: شرکت با اتکاء به توانمندی مدیران و کارکنان زحمتکش خود در 9 ماهه سال 1396 توانسته 80 درصد از سود پیشبینی شده خود را محقق نماید و در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 که شرکت به ازای هر سهم زیان (1,003) ریالی بوده، موفق به کسب سود 481 ریالی شده است.

وی ضمن تشکر از تلاشهای شبانه روزی همکاران در کلیه واحدها، علی الخصوص پرسنل شاغل در بخش تولید گفت: اینکه توانستیم تولیدی مستمر، با کیفیت و با حداقل توقفات و حوادث را داشته باشیم موفقیت بزرگی است که امید است، در صورت ادامه این روند رو به رشد، بتوانیم تا پایان سال 1396 سود 600 ریالی پیش بینی شده خود را تحقق بخشیم.

شرکت دوده صنعتی پارس از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی که محصولات شیمیایی شامل انواع دوده صنعتی(carbon black) تولید می نماید. این محصولات مواد اولیه تولید لاستیک خودرو،مستریچ،جوهرسازی و رنگ می باشد.                            

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی