شرکت لوله های دوجداره قدر با 115 درصد رشد سود خالص نسبت به سال قبل مجمع خود را پایان داد.