به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در این دوره آموزشی که در روز چهارشنبه چهارم دی ماه برگزار شد مدیران و کارشناسان حوزه های مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه حضور داشتند.

لازم به ذکر است هدف از برگزاری این دوره در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی تسلط بر مباحث و موضوعاتی در حوزه بیمه تامین اجتماعی و به روزرسانی دانش تخصصی کارمندان ، کارشناسان و مدیران این حوزه است.

در پایان این دوره آموزشی که در دوازده جلسه برگزار خواهد شد ، گواهینامه پایان دوره به شرکت کنندگان اعطا می گردد.