شرکت های تابعه و حوزه های فعالیت

فعالیت های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مشتمل بر 5 بخش تولید، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری، پروژه ها و بازار سرمایه است که فعالیت هرکدام از این بخشها در قالب شرکتهای عضو گروه و به شرح ذیل انجام می شود

سهام و سرمایه

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با هدف مشارکت مردم در صنایع پتروشیمی در اسفند ماه سال ۱۳۷۰ تأسیس گردید و جذب نقدینگی و به‌کارگیری آن در سودآورترین بخشهای صنعتی خصوصاً صنعت پتروشیمی در رأس اهداف آن قرار گرفت.

بازار سرمایه

نمودار تغییر قیمت سهام در ۷ روز گذشته

آخرین وضعیت در بازار اول بورس (۲۱ اسفند ۱۳۹۷)

  • تعداد معاملات 387
  • حجم معاملات 3.225M
  • ارزش معاملات 7.917B
  • آخرین معامله 2469
  • اولین قیمت 2430
  • قیمت پایانی 2455